Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

Hlášení rozhlasu a informace obecního úřadu

Jednorázový příspěvek na dítě

2022_ MPSV_Prispevek_na_dite_5000_letak_A4.pdf

2022_ MPSV_Prispevek_na_dite_Otazky_odpovedi_A4_final.pdf


Ukončení příjmu žádostí o kotlíkové dotace

Pardubický kraj zahájil dne 23. 6. 2022 příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Ukončení příjmu žádostí se blíží – již 31. 8. 2022 končí šance získat až 180 tis. Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním s emisní třídou nižší než 3 za nový ekologický zdroj tepla. Vzhledem k zákazu provozu těchto starých neekologických kotlů, který bude platit od 1. 9. 2024, tak mohou vlastníci či spoluvlastníci domů v našem kraji pořídit buď tepelné čerpadlo s dotací až 180 tis. Kč, nebo kotel na biomasu s dotací až 130 tis. Kč.

Bližší informace včetně kontaktů na pracovníky poskytující konzultace najdou zájemci o dotaci na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji.


Oznámení o zahájení obnovy katastr.operátu novým mapováním

Oznámení o zahájení obnovy katastr.operátu novým mapováním.pdf


Pomoc při organizaci Polního koncertu

Aeroklub Podhořany hledá dobrovolníky při organizaci Polního koncertu v sobotu 27. srpna 2022. Zájemci, prosíme volejte p. starostce Lence Štěpánkové na tel. číslo 792 334 506 nebo p. Lence Jarkovské na tel. číslo 605 182 832.

Děkujeme


Volby do zastupitelstva obce Podhořany u Ronova konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Do zastupitelstva obce Podhořany u Ronova se volí 7 členů.


Informace Pardubického kraje o stavu Chrudimské nemocnice

Chrudimska_nemocnice_vyjadreni.pdf


Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Letní sezóna a vyřízení osobních dokladů_2022.pdf


Informace o průběhu a výsledku jednání k omezení kapacit Chrudimské nemocnice

Sdělení obcím - Chrudimská nemocnice.pdf


Oprava silnice na Semtěš

Od 4.července 2022 do 18.července 2022 bude probíhat pokládka asfaltu a následně technologická přestávka na silnici od mostu po hranici křižovatky. Žádáme občany, aby v této době nejezdili po nové silnici.Od 18. července 2022 začne 2. etapa výstavby silnice od mostu k Semtěši. Prosíme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti a respektovali pokyny pracovníků na staveništi. Děkujeme za pochopení.
S přáním krásného léta
Lenka Štěpánková


Zákaz vstupu ma staveniště

Z bezpečnostních důvodů je zákaz vstupu na staveniště. Vše je sledováno kamerovým systémem.


Vážení občané a chalupáři, 

z důvodů vysokých nákladů na elektrickou energii,  jsme se rozhodli v tomto období, kdy  jsou nejdelší dny v roce, 
a restaurace je otevřena 3x týdně do 22 hodin, vypnout veřejné osvětlení. 
 
Jakmile se budou dny zkracovat, či na základě vašeho vážného důvodu, veřejné osvětlení opět rozsvítíme.
Věříme, že tuto situaci pochopíte. 

Výlukové jízdní řády pro uzavírku sil. III/33810 v Podhořanech u Ronova n.D.
Ve výlukovém jízdním řádu linky 620710 je zapracovaná i uzavírka sil. I/17 v D.Bučicích do 26.6.2022.

lV_0620710 od 27.6.2022.pdf

lV_0620710.pdf

lV_0650624.pdf

lV_0650625.pdf


Pravidelné letní jízdy historických parních vlaků v Pardubickém kraji
Detailní jízdní řád a další informace budou k dispozici na internetové stránce: vlaky.pardubickykraj.cz

Parní vlaky - A3.pdf

Parní vlaky pojedou v létě také do Polska, ale i Moravské Třebové.pdf


Zahájení integrace veřejné dopravy od 12.6.2022 - Čáslavsko
Integrace veřejné dopravy ve spolupráci s Pardubickým krajem a krajem Vysočina bude realizována dne 12. června 2022.

TARIF A JÍZDNÍ ŘÁDY

Na všech linkách PID platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka:

  • díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění
  • cena každé jízdenky se odvíjí od počtu projetých pásem a délky trvání cesty
  • každé pásmo se počítá pouze jednou, pokud tedy pojedete například z pásma 7 přes pásmo 8 zpět do pásma 7, počítají se pouze dvě pásma
  • rozmístění obcí do pásem PID je uvedeno u každé zastávky v jízdním řádu. Kromě pásmové platnosti také cenu ovlivňuje čas, po který cestujete, pokud byste například cestovali 3 hodiny v rámci dvou pásem, nestačí základní jízdenka pro dvě pásma, která platí po dobu 15, respektive 30 minut, ale musíte si pořídit jízdenku, která platí po dobu 180 minut (a také tedy 7 pásem)
  • na veškeré jízdenky PID lze neomezeně přestupovat
  • speciální případ tvoří linky, které přejíždí hranici krajů; cestující, kteří pojedou pouze po území Pardubického kraje linkou 710, budou odbaveni pouze dle tarifu IREDO. V případě cestování přes hranici kraje si tarif volí cestující dle územního přesahu platnosti. 
  • na ostatních mezikrajských linkách platí tarifní přesahy v celé délce linek, tj. cestující si může zvolit, dle kterého tarifního systému bude chtít být odbaven v jakékoliv relaci těchto linek. V případě, že cestující bude pokračovat dále po Středočeském kraji, je výhodnější odbavit se dle tarifu PID, při pokračování dále po území Pardubického kraje tarif IREDO a v případě Vysočiny tarif VDV.

Kompletní informace (finální jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném v systému PID) jsou pro Vás i cestující k dispozici na webové stránce dopravního systému PID: Úvodní stránka | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) , konkrétně na odkaze:

Integrace veřejné dopravy na Čáslavsku od 12. 6. 2022 | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Jízdní řády bude v průběhu příštího týdne rovněž možné vyhledat ve vyhledávačích spojení PID Lítačka a IDOS.

Následně budou rovněž dopravci vylepovat jízdní řády na zastávky a budou distribuovány informačních brožury Vaše obecní (městské) úřady.

Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že od 12. 6. 2022 dochází ke zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let, viz:

Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022 | Pražská integrovaná doprava

START INTEGRACE A KONTAKTY

Ujišťujeme Vás, že od samotného zahájení provozu dne 12. 6. 2022 budeme shromažďovat a evidovat všechny podněty, které se vygenerují až při ostrém provozu. Ty budou sloužit jako podklad pro případné vyhodnocení integrace, které bude opětovně projednáváno se všemi dotčenými městy a obcemi. Případné dílčí připomínky bude snahou řešit v nejbližších možných termínech po dohodě s Odborem veřejné mobility Krajského úřadu Středočeského kraje, tj. schvalovatelem jízdních řádů.

Pro písemnou korespondenci s námi využívejte i nadále naší centrální emailovou adresu: idsk@idsk.cz.

Vaše občany pro podání podnětů a připomínek k veřejné dopravě na území Středočeského kraje, prosíme, směrujte na adresu určenou pro cestující: info@pid.cz či na kontaktní formulář na stránkách naší organizace: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (idsk.cz)

Novinky v Tarifu PID.pdf


Informace k novým jízdním řádům v Pardubickém kraji

Nové jízdní řády - informace.pdf

lV_0620710.pdf

lV_0620713.pdf

lV_0650625.pdf

nové jízdní řády.zip

linky - pro obce.pdf


Informace k rekonstrukci silnice na Semtěš

Rekonstrukce silnice na Semtěš bude při plné uzávěře zahájena v pondělí 2.5.2022 společností M-SILNICE.
Dokončení kompletní stavby je plánováno 30.9.2022 v závislosti na klimatických podmínkách. Společnost M-SILNICE prosí o shovívavost a spolupráci při výstavbě nové komunikace.

Obec Lipoltice, provozovatel hřbitova v Lipolticích, oznamuje nájemcům hrobů, že nové smlouvy je možné uzavírat od 1. června 2022. 
Informace pro vlastníky nemovitostí

Varování před tzv. ŠMEJDY.pdf


Zlepšení kvality ovzduší v obcích (kotlíkové dotace, nová zelená úsporám)

letak_smokeman_fin.pdf


Vyhledejte si svého lékaře

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/


Vyžádejte si “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

zadosti.cz.pdf


Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva.doc

Informace pro veřejnost.doc

Seznam rozdělený dle obcí a měst.xlsx


Stali jste se obětí trestného činu?

„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.

Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.

Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.


Informace o celorepublikové aktivitě Policie ČR ve spolupráci s provozovatelem informační linky 1188. Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR a to s legendou "VNUK".

Zde je přiložen TZ z prezidia, kde je nahrán i samotný hovor.

https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx


Evidence pálení

https://paleni.izscr.cz/


Česká pošta v Podhořanech.plakát


 

 

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, sobota 13. 8. 2022
slabý déšť 25 °C 14 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
vítrSV, 5.32m/s
tlak1015hPa
vlhkost52%
srážky0.68mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4