Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

Valná hromada 2014

Valná hromada. 26 ledna 2014 v místním pohostinství "Podhořanka".

Rokem 2013 uplynulo 75 let, co se naši předchůdci dohodli o založení sboru dobrovolných hasičů v Podhořanech. V tomto směru nejvíc aktivní byl pan Jaroslav Tlapák z čp. 41. V roce 1938 podal žádost k Obecnímu Úřadu v Podhořanech o povolení sbírky na založení sboru. V červenci - ve stejném roce na valné hromadě - proběhly volby prvního výboru. Velitelem se stal Václav Blažek, starostou Jaromír Horký, jednatelem Jaroslav Tlapák, pokladníkem Josef Tlapák, sbormistrem Jaroslav Vítek, zástupcem velitele Vladimír Horký, vzdělavatelem Stanislav Tichý.

Od občanů v obci bylo podle sběrného archu vybráno 1 342 Kč. Od pojišťoven dostali hasiči celkem 700 Kč a na tanečních zábavách bylo vybráno 3 500 Kč. K pokrytí nákladů na vybavení dobrovolných hasičů si museli členové vypůjčit 50 000 Kč z kampeličky na Novém Dvoře. Byla zakoupena výstroj a výzbroj pro 19 členů. Prvním stanovištěm stříkačky byla kočárovna ve dvoře u hostince pana Drahokoupila. Toto dočasné umístění, se hasiči snažili změnit výstavbou nového hasičského domu. Stavbu postavili za 26 000 Kč v roce 1943. Součástí slavnostního otevření byl koncert na zahradě u Tlapáků. Ve stejném roce bylo rozhodnuto o dovybavení výzbroje a zakoupení motorové stříkačky. Zástupci tří firem přijeli v březnu 1944 do Podhořan, své výrobky v této hospodě představili a přítomní občané v tajném hlasování rozhodli o dodavateli. Dluh sboru, po veškerých investicích činil 48 000 Kč. Celý dlužný úvazek převzala na sebe obec Podhořany. Současně byl na obec převeden veškerý hasičský majetek, který dlužnou částku zcela pokryl. Na jaře to bude přesně 70 let, co Jaroslav Tlapák v roce 1944 založil Pamětní knihu hasičského sboru Podhořany. Veškeré tehdejší dění je v ní dopodrobna popsáno.Předválečný název „Sbor dobrovolných hasičů“ byl časem změněn na MJ ČSPO, což znamenalo – místní jednota československé požární ochrany. Hasiči se nám změnili na požárníky, ale dnes už jsme zase hasiči. V roce 1954 byla založena 7. členná pobočka na Bílém Kameni a samostatná jednotka na Novém Dvoře. Členové hasičského sboru byli i jinak aktivní. Získávali finance z vystupování v pěveckém nebo hereckém spolku, pořádali taneční zábavy - až 8 x ročně.Podle zápisů v knize zasahovali hasiči od roku 1938 až 1955 u 8. požárů. V roce 1960 bylo v podhořanském sboru 39 členů. Byla utvořena 4 požární družstva, která se zúčastňovala soutěží. Kromě zásahů u požárů, odborných výcviků, cvičných soutěží, požárních žňových hlídek, prohlídek budov, komínů, tepelných těles, elektrického vedení a kontrol půd se hasiči zapojovali do akcí zvelebovací obec. Odpracovali spoustu hodin při regulaci potoka, vyčištění rybníka, při výstavbě vodních nádrží v Podhořanech a na Bílém Kameni. Při rekultivaci po vichřici v Mezihoří. Při výsadbě 16 000 nových rostlinek stromků. Při pokládání obrubníků ve vsi. Na brigádách v zemědělství. Při údržbě a očistě přírody v okolí Podhořan. Jistě jsem nevyjmenoval veškerou práci členů sboru dobrovolných hasičů v Podhořanech. Spoustu roků se nezaznamenávala jejich činnost a chybí i záznamy v pamětní knize. Bohužel se ztratily i fotografie, které dokumentovaly různé hasičské akce. Chybí i některé datové zápisy pořízení současného vybavení. Nynější stříkačku jsme získali asi před 20 lety z NZ od vojenského útvaru v Chrudimi. Vybavení bylo rozšířeno i o přívěs pod motorovou stříkačku. K dobrým vzájemným vztahům přispěly velmi pěkné společenské a kulturní akce. Pořádaly se tematické zájezdy, zájezdy do divadel a na výstavy. Velkou popularitu získala soutěž v malém fotbale „Podhořanský Soptík“. Své příznivce si získalo stavění a kácení „Májí“, i otvírání prázdnin na Bílém Kameni. Tradiční byly odpolední čaje, posvícenské zábavy a stále tradiční je hasičský ples.  V roce 1991 byla naše obec pověřena organizací okrskové soutěže zásahových družstev. Tohoto úkolu jsme se zhostili velice dobře, vše proběhlo v naprostém pořádku a naše družstvo obsadilo 4. místo. V průběhu nedávných let v naší obci vzplálo několik velkých požárů. Připomeňme si nešťastné vypalování stařiny pod Bílým Kamenem. Požár u Šelců na Novém Dvoře – kde plamenem chytly saze v komíně. U Desenských, také na Novém Doře, se samovznítilo uskladněné uhlí. Dva likvidační požáry na místním zámečku. Ohněm byla zničená budova hospody „Podhořanka“. Mohutný požár zachvátil dům ve dvoře, ve kterém kdysi býval pivovar, a ve kterém žila rodina Novákových. Na vině byl také špatný komín. Důvodem požáru u Vítků byla hořící cigareta a nezodpovědnost. Poslední oheň, viditelný až na Kaňku u Kutné Hory, byl požár stohu u křižovatky pod zahradami. V nedávné době byla dokonale opravena a přehledně upravená požární zbrojnice při celkové rekonstrukci budovy Obecního Úřadu. Kdybychom chtěli ocenit práci našich bývalých a současných členů, potřebovali bychom hodně archů papíru na seznam všech jmen. Za odvedenou práci ve sboru - všem těm nejmenovaným hasičům - chci srdečně poděkovat a do dalších let a do všech akcí, které nás v budoucnu čekají, přeji hodně zdaru.

Za SDH v Podhořanech tuto správu přečetl: Stanislav Tichý

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 800,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Místní poplatek ze psa je 150,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo 9 + číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 24/12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 25/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 19/13 °C