Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

Welzovi, Riedlovi a války 1866, 1914

Z Welzovi kroniky - Alois Welz

3. července 1866, v den bitvy u Hradce Králové, v které za prusy velel syn Viléma I. princ Fridrich III., byl jsem ráno na Novém Dvoře a tu slyšel jsem strašné dunění a hřmot děl. Odvezl jsem větší děti do Turkovic, kdež z věže tamního kostela vše, co se u Hradce dělo bylo možno pozorovati. Ve 3 hod. odpoledne dal jsem zapřáhnouti do velkého rodinného vozu a dal jsem svou ubohou paní s 6 dětmi a guvernantkou odvésti do Dobré Vody, kam jsem již část majetku dal odvést. Ráno 4. července po 5. hodině přišel k mé posteli mladý poručík a žádal vydat oves pro koně. Na špýcharu jsem, 60 měřic ovsa nechal vydal. V 7 hodin přišel pruský dragounský rytmistr a vyžadoval byty pro generální štáb a pro 2 dragounské pluky. Popsal křídou veškeré dveře zámku a dále požadoval prádlo, postele a slušný oběd pro 25 důstojníků. O půl deváté ke mně v zámku přistoupil další pruský důstojník se slovy „rekvíruji celý zámek pro naši potřebu“.   „Jsem vám k službám ale generál Vogel již vše zabral“ tak jsem odpověděl. Oba Prusové se domluvili a zámek si rozdělili. Druhé patro zabral generál Vogel a první patro zůstalo princi Albertovi. Ve dvoře stálo 12 děl, ve všech stájích přes 200 koní, v zahradním domku byla polní pošta. Princi Albertovi se velice líbila vyhlídka z balkonu II. patra. Zde mne princ podrobil výslechu. Princ mě litoval pro moje bolesti krku a poslal za mnou svého lékaře. Ten mi dal prášky, které nikterak nezabraly. (Pro neustupující potíže s krkem musel p. Welz u lékařů v Praze podstoupit operační zákrok.)

Novodvorský šafář Holub přiběhl celý rozzuřený, že mu Prusové vzali 7 párů krásných mladých volů. “Potřebovali je“ byla odpověď princova. Večer se mě princ tázal, zda by se nedostalo čerstvé pečivo k rannímu čaji. Dal jsem zavolati velmi dobrého pekaře Valentu. Zakrátko Valenta přinesl celou nůši nejjemnějšího pečiva (housek, preclíků a další), kteréž princovi a důstojníkům zvláště chutnaly. Obdržel za to 4 pruské tolary ve stříbře a řekl mi princ, že mu dávno žádné pečivo tak nechutnalo. Večer mi hlásil Picek, že Nový Dvůr je plný vojska.

 Druhý den ráno, 5. července 1866, odjel koňmo princ Albert z Podhořan.

Měl jsem pěkné nadělení ve stájích. Koně projíždějící kavalérie byly nakaženi oshřivkou a prašivinou a nakazili mi celé stáje. Museli jsme opatrně otlouci omítku a čerstvou vápennou maltou znovu nahoditi.

Když Prušáci opustili Čechy, dařilo se obchodování. Pohromou bylo, že Prušáci do obce zavlekli choleru, které podlehlo 24 lidí. Převážná většina zemřela v pastoušce. Pastouška byla po čase zbourána a z odkoupeného starého špýcharu byl vybudován obecní dům pro nemajetné. Nyní číslo popisné 5.

Císař František Josef l.Jeho veličenstvo rakouský císař František Josef I. na podzim toho roku jel obhlédnout bojiště. Byl jsem uvědomen, že císař při zpáteční cestě z Hradce Králové do Čáslavi pojede přes Podhořany. Dal jsem u obecního špýcharu postaviti čtyřmi tesaři krásnou slavobránu. Císaře vezli šestispřežím běloušů bratři Štěpánkové z Čáslavi, což se mu velice líbilo. Z Nového Dvora silnice v serpentině prudce klesá a z ní dají se dobře má pole podhořanská přehlédnout. Dal jsem na jednom jetelišti asi v 60 sáhů dlouhých brázdách vyorati „VIVAT“ tak, že orané proti zeleni jetele velmi se odráželo. Dal jsem tam 2 stožáry postaviti s ohromnými prapory.

Jeden v českých a druhý v rakouských barvách. Lidem se to velice líbilo a říkali mi pan Vivat. Dole u špýcharu (u obecního úřadu), u slavobrány, byl císař lidmi očekáván a já jsem císaře přivítal česky a on se na všelicos česky tázal. Poděkoval za přivítání a jel dál do Čáslavi.

V kronice touto příhodou o Podhořanech zápisy končí. Alois Welz zemřel v roce 1894. Pohřben je na Olšanském hřbitově v Praze. Panství zdědila jeho dcera Klára Welzová.

 Riedlovi

Podhořanské panství zdědila po otci dcera Klára Welzová. Klára se narodila 2. 12. 1857 jako předposlední z prvního manželství Aloise Welze. Paní Klára se provdala za Ottu Riedla. (úsměvné je že její otec Alois Welz se oženil s Emilií, vdovou Riedlovou, ale nebylo tam pokrevní příbuzenství).

Manželům Riedlovým se narodily 3 děti Otto, Waldemar a Erika.

Roku 1868 byla v Podhořanech zřízena poštovní stanice, pro kterou v roce 1905 paní Klára Riedlová, nechala postavit novou budovu u silnice. Při pozemních pracích byla nalezena zlatá mince římského císaře Alexandra (3 stol. př.n.l.). 

I. Světová válka 1914-1918. Světová válka vypukla 25. července 1914 právě před žněmi. 27 července a 1 srpna 1914, byli ke zbraním povolaní první vojíni z Podhořan a Nového Dvora.

V roce 1914 bylo odvedeno      89 mužů.

V roce 1915 bylo odvedeno        8 mužů

V roce 1916 bylo odvedeno      10 mužů

V roce 1917 na jaře už nebylo koho odvádět a na podzim téhož roku byli odvedeni 4 osmnáctiletí.

V roce 1918 už nebylo koho odvádět.

 Ze všech 111 odvedených mužů se po válce do vsi nevrátilo 9 mužů.

Na počest konce války vyvěsili podhořanští muži státní vlajku na vrcholu lihovarnického komína. Oslavili také vznik samostatného československého státu. 

V roce 1919 byla část půdy velkostatku zabraná a vyvlastněná.

Na památku padlých obec v roce 1936 postavila pomník, křížek a zvoničku.

Tolik ze zápisu v obecní kronice. Jména na pomníku.

ŽĎÁRSKÝ JOS. VE STÁŘÍ 29 r.       Podhořany 15
ROUL JAN VE STÁŘÍ 21 r.              Podhořany   8                             
ZELENÝ JOS. VE STÁŘÍ 18 r.          Podhořany 44
ULKA JOS. VE STÁŘÍ 18 r.              Podhořany 18
ULKA FRANT. VE STÁŘÍ 31 r.        Podhořany 18
DVOŘÁK ANT. VE STÁŘÍ 29 r.       Nový Dvůr 64 zbourán
ŠTOČEK JOS. VE STÁŘÍ 19 r.         neznámé
HUBÁČEK JOS. VE STÁŘÍ 19 r.      Podhořany 92
LEVINSKÝ JOS. VE STÁŘÍ 19 r.      Podhořany 34

V Podhořanech válka zanechala smutné stopy. Pomník padlých v Turkovicích, na kterém jsou i jména padlých z Nového Dvora

V roce 1924 koupil od paní Kláry Riedlové zbytek orné půdy její bratranec, pan Jaroslav Welz. Paní Klára si ponechala jen zámek s parkem a lesy. Slečna Erika na zámku v Podhořanech žila až do začátku ll. světové války. Všichni Riedlovi zemřeli bez potomků. Sourozenci Riedlovi byli posledními majiteli zámku a lesů v Podhořanech a tak se uzavřela tato větev rodu Riedlů.. 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 800,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Místní poplatek ze psa je 150,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo 9 + číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 18 °C
středa 17. 7. oblačno 28/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 31/17 °C
pátek 19. 7. jasno 32/22 °C