Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

200 let v přehledu


Ze zápisů Podhořanské kroniky

Kronika

1798 - Za 177 000 zlatých koupil panství hrabě Arnošt Karel Pachta z Rájova přibližně v té době byla vystaavěna kaplička sv. Václava

1800 - v obci byl v č. p. 7.  funkční mlýn

1816 - přestavba kostela a vybudování rodinné kaple Pachtů v Turkovicích          

1827 - založena fundace pro nemajetné studenty Arnoštem Prokopem Pachtou    

1836 - založena nynější kronika (panství toho času vlastili Pachtové)

1839 - výstavba nové silnice - podhořanské serpentýny

1849 - zrušení roboty - poděkování do Chlumce, hraběnce Kinské majitelce Podhořan

1858 - prvni přestavba tvrze na zámeček

1859 - Podhořany koupil Alois Welz

1866 - prusské vojsko obsadilo Podhořany, vojsky zavlečená cholera usmrtila 24 lidí - převážně umírali v pastoušce   

1868 - začátek poštovních služeb

1881 - návštěva císaře Franfiška Josefa I., vysazeny byly 3  Podhořanské lípy na počest návštěvy císaře

1890 - velký požár, při kterém vyhořelo 17 popisných čísel

1895 - zemřel Alois Welz. Všeobecně chválený majitel panství Podhořany

1896 - Klára Riedlová roz. Welzová, dala přebudovat zámek (stavitel doporučoval stavbu novou, se základy,  zámku již tenkrát praskaly obvodové zdi) byla postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele

1903 - bylo založeno vodní družstvo Podhořany - Lovčice

1905 - postavena nová budova pro poštovní stanici z nouzového příspěvku od státu Čáslavský okres postavil okresní silnici Turkovice - Nový Dvůr - Březinka - Podhradí - Starý Dvůr

1906 - obecní pastouška byla zbourána, ke škole přistavěna 2 třída a kabinet, skončil v Podhořanech pivovar

1906-8 bylo provedeno odvodnění pozemků - v Podhořanech za 20 563 zlatých a na Novém Dvoře za 6 969 zlatých

1907-8 byla zbudovaná silnice Podhořany - Semtěš

1911 - nově postavena hospoda na Novém Dvoře u Franců

1913 - nové přemostění potoka u Loukotků  

1914 - 1918 první světová válka

1916 - na práci ve dvoře byli přiděleni ruští zajatci - celkem 9 mužů

1917 - rekvírována měď z místního lihovaru (založení není známo, 1 prodej lihovaru evidován v r.1678)

1918 - konec války bujaře oslavován, byla vyvěšena vlajka na komíně lihovaru

1919 - zřízena 1 četnická stanice v obci, první vyvlastnění půdy, začali se vracet legionáři

1923 - první autobusová doprava Čáslav - Heřmanův Městec

1926 - nově přebudovaná četnická stanice s byty pro četník

1929 - vichřice poničila domy a padající střecha zranila paní Brožovou

1930 - sčítání lidu

1932 - postaven pomník padlým v první světové válce, zvonička a křížek

1934 - zřízena plachtařská škola

1936 - manévry československé armády (100 000 vojáků), v hospodě u Franců na N. D. předvedena ochotníky opereta.

1938 - první telefonní stanice na poště, Welzů,  Šulců a Loukotků, byl založen hasičský sbor v Podhořanech

1939 - byla provedena elektrifikace dvora, financovaná panem Welzem, vypukla 2 světová válka - starostou obce byl Josef Vlček, slavnostě otevřena hasičská zbrojnice - koncert na Tlapákově zahradě, byly zavedeny lístky na potraviny, oděvy, boty, mýdlo, uhlí, poštmistrem p. Malým byly zadrženy udavačské dopisy pro gestapo        

1941 - zajíždělo do obce pojízdné kino pana Zatřepálka

1944 - seskok parašutistů v prosdtoru Lovčice Lipovce                                                                       

1945 - konec druhé světové války

1940 - 1953 nebyla vedena kronika Podhořan

1945 - KSČ v Podhořanech - zakladatel Vodička Josef. Prvním předsedou byl Václav Samek - dělník, kovář 

1948 - politický převrat, vedoucí strana KSČ, vznikla traktorová stanice na Novém Dvoře         

1949 - na letišti v Novém Dvoře byl postaven první hangár

1951 - 53 postaven druhý hangár a ubytovna          

1951 - vyhořela hospoda na Novém dvoře.  Při požáru byly zničeny i kulisy a opona s namalovaným Turkovickým kostelem a farou.

1953 -  založeno JZD v Podhořanech, prvním předsedou byl p. Hovorka.Peněžní mněna (1:5, doma uložené peníze 1:50), vyhoštěna rodina Welzová

1954 - schválena stavba silnice z Podhořan přes Bílý Kámen do Březinky, osada Bílý Kámen byla připojena pod obec Podhořany, zřízen dětský útulek, byla zakoupena družstevní pračka, ochotníci odehráli dvě hry - Jedenácté přikázání a  Chudák manžel         

1955 - založen výbor žen

1956 - byly v provozu 2 veřejné televizory (JZD Podhořany a MJPO Nový Dvůr)

1957 - založena organizace ČSM, při tragické dopravní nehodě (u Motorestu) zemřela Jaruška Zárubová, byla dokončena silnice na Bílý Kámen

1958 - rozšíření JZD o zemědělce z Nového Dvora a Bílého Kamene

1959 - počátky akcí Z (zvelebení obce), silnice na Bílý Kámen

1960 - Podhořany i osady byly převedeny pod Chrudimský okres, od tohoto roku do roku 1977 nebyla vedena obecní kronika, na křižovatce u Franců při dopravní nehodě zemřel pan Dočekal z N. D (dědeček Jarušky Zárubové)

1961 - zahynul Josef Miřejovský z Nového Dvora pří zřícení letadla

1968 - okupace Polským tankovým praporem na letišti Nový Dvůr

1971 - přestavba silnice a rybníka v Novém Dvoře

1974 - byla dostavěna prodejna potravin a předána JEDNOTĚ v Hlinsku        

1975 - Modela na letišti vyráběla motorky na CO 2, vybudovaná přehradní nádrž na Čertovce v Podhořanech

1978 - zřízeny telefonní hovorny - v Podhořanech na poště a u Franců na N. D., požárníci na Novém Dvoře vystavěli sušící stojany na hadice

1979 - ZO Svazarmu na letišti vyhlášena za vzornou byla založena organizace ČSČK a ČSSŽ v tomto roce byla zrušena škola v zámku v Podhořanech, Na Silvestra velký teplotní zvrat - večer plus 10 a ráno -20 stupňů Celzia       

1981 - sčítání lidu, vražda Barbory Horké a sebevražda Vl. Horkého v Podhořanech         

1982 - velká investice do úprav komunikací v obci i osadách

1986 - katastrofa v jaderné elektrárně v Černobylu - radiace i v Čechách, 18.8. vichřice poničila střechy, vyvrátila lípu u křížku a zdevastovala porost v mezihoří

1989 - sametová revoluce - obec krátce připojena k Ronovu nad Doubravou        

1992 - byla zrušena MŠ, v restituci byl navrácen majetek potomkům Jar. Welze

1993 - Budování Motorestu

1994 - rekonstrukce elektrického vedení ve vsi i osadách, dostavěn Motorest U sv. Václava

1996 - TELEKOM dodal do obce telefonní budky, vyhořela hospoda Podhořanka

1997 -  byla třikrát vykradena prodejna potravin, vybudováno napojení k vodovodnímu řádu v obci i osadách

1998 - přejmenovní obce na Podhořany u Ronova

1999 - realizace plánu plynofikace

2000 - Nové tisíciletí bylo bouřlivě oslavováno ohňostroji

2001 - obec byla připojena na plynovod

2002 - na obec byla uvalena exekuce

2003 - vybudování čerpací stanice pohonných hmot v Novém Dvoře a kiosku u čerpací stanice.

2007 - obcí se prohnala vichřice Kyril, naposledy zvonil zvon na zvoničce ( úmrtí p. M. Miřejovské z N. D.)

2008 - další vichřice s názvem EMA zdevastovala lesy, na Novém Dvoře u rybníka vykroutila mohutnou vrbu, u č. p. 70, v Novém Dvoře srolovala plechovou střechu

2009 - v areálu dvora vyhořel dům, (bývalý pivovar) ve kterém žila rodina Novákova, u Podhořan byl nalezen protipancéřový granát

2010 - do obce se přistěhoval Richard Santus, který obletěl severní pól, založení oficielních internetových stránek

2011 - 55 výročí založaní obce, přidělení znaku a praporu obci Podhořany, požár domu č. p. 2 nezaměstnanost 14,2%                        

2012 - požár stohu u silnice ns Semtěš, vysazení nové lípy v Novém Dvoře

2013 - proběhla oprava oken a fasády na budově pohostinství, částečná oprava podpůrné zdi při komunikaci v horní  části obce. První rozsvícení vánočního stromku, schválena stavba "Muzeum letectvi" v Novém Dvoře, loupež na místní poště

2014 - celková rekonstrukce požární zbrojnice na Novém Doře. Byly položeny trubky pro svod povrchové vody v Novém Doře. V Podhořanech se opravovala opěrná zeď u místní komunikace a došlo i ke zpevnění plochy.

2015 - V tomto roce ukončila provoz prodejna potravin. Na místní poště došlo ke zkrácení úředních hodin. Byla zahájena rekonstrukce bytu v přízemí Pohostinství a celková úprava prostoru schodiště a chodby k bytu v 1 patře.

2016 - Na Novém Dvoře byla provedena úprava a výsadba zeleně na návsi byla postavena nová autobusová čekárna. V tomto roce byl otevřen obchod v bývalé prodejně potravin. Byla dokončena rekonstrukce bytu v přízemí pohostinství a celková úprava prostoru schodiště a chodby k bytu v 1. patře. Prostranství u obecního úřadu se změnilo rozsáhlou terénní úpravou.

2017 - 22. 6. Bezmála 300 tisíc blesků zaznamenali čeští meteorologové během čtvrtka a následující noci.     1. 8. po krátké průtrži mračen došlo k zaplavení spodní části obce. 30. 10. - nedělní bouře Herwart byla v Česku nejničivější od orkánu Kyrill. 15. prosince, vystoupilo v hangáru Gentlmentrio a pěvecký sbor Vlastislav z Heřmanova. Kromě Rybovy mše vánoční se souborem ReBelcanto jsme uslyšeli i vánoční písně a koledy.

2018 - bylo vybudováno odpočinkové místo pod památeční lípou u Pavlištů, návštěvní den otevřeného letiště, úporná vedra a nedostatek vody - vyschlý rybník v Novém Dvoře. Polní koncert Pardubické filharmonie v hangáru na Novém Dvoře, oslava 100 výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československa, pochod do muzea vojenství v Březince

2019 - oprava zvoničky a křížku, 100 výročí návratu legionářů, přestavba toalet v pohostinství - napojení na novou jímku, II. polní koncert v hangáru na Novém Dvoře, zámek zakoupen firmou "Královské lesy", příprava parcel pod zámeckou zahradou

2020 - zámek byl zbourán - epidemie Koronaviru - 

 

 

 

Znak

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 800,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Místní poplatek ze psa je 150,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo 9 + číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
středa 22. 5. déšť 19/13 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/13 °C