Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

obyvatelstvo - Výsledky sčítání z roku 2011 - průměrné mzdy

Výsledky sčítání z roku 2011.

Vybrané statistické údaje za obec Kód: MOS ZV01
Území: Obec Podhořany u Ronova
Údaj -  Kód obce -  572 039

Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha) 534

Orná půda (ha) 323

Zahrady (ha) 20

Ovocné sady (ha) 38

Trvalé trávní porosty (ha) 54

Zemědělská půda (ha) 435

Lesní půda (ha) 24

Vodní plochy (ha) 2

Zastavěné plochy (ha) 10

Ostatní plochy (ha) 63

Hospodářská činnost


Počet podnikatelských subjektů celkem - 56

podle převažující činnosti


Zemědělství, lesnictví, rybářství 1

Průmysl celkem 13

Stavebnictví 8

Velkoobchod a maloobchod;

opravy a údržba motorových vozidel 9

Doprava a skladování 4

Ubytování, stravování a pohostinství 4

Informační a komunikační činnosti -

Peněžnictví a pojišťovnictví 1

Činnosti v oblasti nemovitostí 1

Profesní, vědecké a technické činnosti 3

Administrativní a podpůrné činnosti -

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3

Vzdělávání 1

Zdravotní a sociální péče -

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1

Ostatní činnosti 6

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu


podle právní formy


Státní organizace -

Akciové společnosti 1

Obchodní společnosti 1

Družstevní organizace -

Finanční podniky -

Živnostníci 46

Samostatně hospodařící rolníci -

Svobodná povolání -

Zemědělští podnikatelé 1

Ostatní právní formy 7

Kultura - Veřejná knihovna vč. poboček 1

 Obecná charakteristika Podhořan (při sčítání).


Katastrální plocha (ha) 534

Počet katastrů 1

Počet územně technických jednotek 1

Počet částí obce 3

Obyvatelstvo Živě narození celkem -  4

muži 1        ženy 3

Zemřelí celkem -  5

muži 3        ženy 2

Přirozený přírůstek celkem -1

muži -         ženy -1

Přistěhovalí celkem  - 7

muži 3         ženy 4

Vystěhovalí celkem -  6

muži 2          ženy 4

Saldo migrace celkem -  1

muži 1          ženy -

Přírůstek/úbytek celkem -

muži 1         ženy -1

Počet bydlících obyvatel k 31.12. -  262

muži 130      ženy 132

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem -  29

muži 8         ženy 21

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem - 175

muži 101     ženy 74

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem -  58

muži 21       ženy 37

Střední stav obyvatel k 1.7. -  260

muži 129     ženy  131

      Průměrná hrubá měsíčnÍ   MZDA   zaměstnanců)

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2012

    Celkem

18 283

 

 

 

 

 

24 439

 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

13 950

 

 

 

 

 

18 720

Těžba a dobývání

22 419

 

 

 

 

 

31 575

Zpracovatelský průmysl

17 359

 

 

 

 

 

23 802

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

26 744

 

 

 

 

 

40 195

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

17 362

 

 

 

 

 

23 255

Stavebnictví

16 660

 

 

 

 

 

22 797

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

16 972

 

 

 

 

 

22 910

Doprava a skladování

18 190

 

 

 

 

 

23 067

Ubytování, stravování a pohostinství

10 475

 

 

 

 

 

13 202

Informační a komunikační činnosti

33 902

 

 

 

 

 

45 564

Peněžnictví a pojišťovnictví

36 258

 

 

 

 

 

47 279

Činnosti v oblasti nemovitostí

17 217

 

 

 

 

 

22 222

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativní a podpůrné činnosti

12 547

 

 

 

 

 

16 557

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

22 246

 

 

 

 

 

26 259

Vzdělávání

18 762

 

 

 

 

 

23 503

Ostatní činnosti

14 654

 

 

 

 

 

19 233

Ceny vybraných potravin od roku 2006 - 2011

 

Vepřové maso 1 Kg

 

 

   2006

   2007

   2008

   2009

 2010

   2011

   2012

 

105,62

101,56

106,11

102,69

96,98

104,80

115,44

 

 

 

KUŘATA KUCHANÁ CELÁ (1 kg)

:

 
 
 

2006 -

       7

      8

      9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

45,51

61,33

58,58

57,00

58,76

58,79

65,88

 

 

 

MLÉKO POLOTUČNÉ PASTEROVANÉ (1 l)

   
 
 

2006-

            7

           8  

             9

            10

     11

2012 (50.týden)

 

14,44

18,00

17,36

15,49

16,24

18,41

18,30

 

 

 

VEJCE SLEPIČÍ ČERSTVÁ (10 kusů)

   
 
 

2006-

       7

      8

      9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

23,95

31,61

26,84

27,87

21,57

25,95

33,26

 

 

 

MÁSLO ČERSTVÉ (1 kg)

   
 
 

2006-

        7

        8

        9

      10

      11

2012 (50.týden)

 

102,99

146,13

103,42

114,26

134,07

144,11

143,35

 

 

 

PŠENIČNÁ MOUKA HLADKÁ (1 kg)

   
 
 

2006-

       7

      8

    9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

8,05

11,31

11,94

9,24

10,39

11,57

12,82

 

 

 

CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ (1 kg)

   
 
 

2006-

       7

       8

      9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

16,68

23,28

22,49

18,90

19,83

23,05

23,24

 

 

 

PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ (1 kg)

   
 
 

2006-

      7

      8

      9

    10

    11

2012 (50.týden)

 

42,87

55,74

52,69

34,12

38,25

45,92

44,11

 

 

 

CUKR KRYSTALOVÝ (1 kg)

   
 
 

2006-

      7

      8

      9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

22,25

21,96

20,64

19,09

17,72

24,85

24,29

 

 

 

JAKOSTNÍ VÍNO BÍLÉ (1 l)

:

 
 
               
 

55,72

55,01

55,38  

57,43    

  60,30           

    64,80

 

                     

 

 

 

PIVO VÝČEPNÍ, SVĚTLÉ, LAHVOVÉ (500 ml)

:

 
 
 

2006-

     7

     8

    9

     10

   11

2012 (50.týden)

 

8,31

8,70

9,08

9,24

10,17

9,81

10,47

 

 

 

KONZUMNÍ BRAMBORY (1 kg)

:

 
 
 

2006-

     7

     8

     9

    10

   11

2012 (50.týden)

 

15,66

9,97

9,32

9,17

15,60

9,12

10,58

 

 

 

JABLKA KONZUMNÍ (1 kg)

:

 
 
 

2006-

       7

       8

      9

    10

     11

2012 (50.týden)

 

28,53

28,82

24,62

21,39

27,47

26,25

30,84

 

 

Pohyb počtu obyvatel v Podhořanech.

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistě-
hovalí
Vystě-
hovalí
Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Územní
změna 1
Stav 31.12. -
1971 461 5 10 8 9 -5 -1 -6 - 455 -
1972 455 5 6 1 7 -1 -6 -7 - 448 -
1973 448 4 8 6 15 -4 -9 -13 - 435 -
1974 435 8 3 6 8 5 -2 3 - 438 -
1975 438 6 3 16 12 3 4 7 - 445 -
1976 445 11 8 18 18 3 - 3 - 448 -
1977 448 10 6 1 21 4 -20 -16 - 432 -
1978 432 6 3 - 15 3 -15 -12 - 420 -
1979 420 10 5 - 8 5 -8 -3 - 417 -
1980 417 7 12 - 14 -5 -14 -19 - 398 -
1981 418 8 8 5 11 - -6 -6 - 412 -
1982 412 3 6 10 18 -3 -8 -11 - 401 -
1983 401 5 5 8 26 - -18 -18 - 383 -
1984 383 4 5 7 12 -1 -5 -6 - 377 -
1985 377 3 5 3 18 -2 -15 -17 - 360 -
1986 360 2 9 4 7 -7 -3 -10 - 350 -
1987 350 7 5 5 11 2 -6 -4 - 346 -
1988 346 2 8 8 - -6 8 2 - 348 -
1991 329 3 3 12 20 - -8 -8 - 321 -
1992 321 4 6 13 12 -2 1 -1 - 320 -
1993 320 5 11 18 16 -6 2 -4 - 316 -
1994 316 2 4 6 11 -2 -5 -7 - 309 -
1995 309 1 1 5 16 - -11 -11 - 298 -
1996 298 5 5 11 4 - 7 7 - 305 -
1997 305 2 5 8 14 -3 -6 -9 - 296 -
1998 296 2 1 8 5 1 3 4 - 300 -
1999 300 3 6 11 5 -3 6 3 - 303 -
2000 303 2 1 6 11 1 -5 -4 - 299 -
2001 299 4 1 4 10 3 -6 -3 - 296 -
2002 296 1 4 15 11 -3 4 1 - 297 -
2003 297 2 5 7 10 -3 -3 -6 - 291 -
2004 291 1 2 12 15 -1 -3 -4 - 287 -
2005 287 4 3 13 10 1 3 4 - 291 -
2006 291 6 2 5 11 4 -6 -2 - 289 -
2007 289 1 8 4 17 -7 -13 -20 - 269 -
2008 269 2 4 4 10 -2 -6 -8 - 261 -
2009 261 3 4 8 1 -1 7 6 - 267 -
2010 267 1 5 6 - -4 6 2 - 269  
2011 262 4 5 7 6 -1 1 - - 262  
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 31