Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

po roce 1945

Pohled na Podhořany z roku 1946

 

1940 – 1953 nebyla vedena kronika Podhořan

1948 – politický převrat, vedoucí strana KSČ

Na Novém Dvoře, v budovách bývalého dvora, vznikla traktorová stanice.

V 1949 byl na letišti v Novém Dvoře postaven první hangár. Přesunul se sem naviják a veškerý provoz ze stráně nad Bumbálkou, kde se do té doby létalo. V letech 1951 – 53 byl postaven druhý hangár a také ubytovna.

V roce 1951 vyhořela Francova hospoda na Novém dvoře. Francův syn František si s kamarádem Jindřichem Markem rozdělali ohýnek pod okny u sálu. Bylo po žních a větrem zanesená jiskra podpálila uskladněnou slámu na půdě. Při požáru shořela opona a kulisy, které byly na půdě uschovány.

Roku 1953 byla založena organizace komunistické strany a jejím předsedou byl Václav Samek.

Po bouřlivých debatách, na jaře toho roku bylo v Podhořanech založeno jednotné zemědělské družstvo. Na podzim se družstvo rozpadlo. Další rok bylo opět zahájeno společné hospodaření.

V tom roce 1953 se ještě nečekaně uskutečnila měnová reforma. Peníze se měnily 1 : 5, bankovky uložené doma ale 1 : 50. Hodně lidí přišlo o veškeré úspory.

Za pomoci OÚNZ v Čáslavi byla uvedena do života dětská poradna.

Svou činnost zahájila i lidová knihovna.

V osadě Nový Dvůr byl založen požární sbor hasičů. V sedmdesátých letech s nejmladšími členy a nejlepší v okrsku.
V roce 1956 byly v obci dva veřejné televizory, 6 soukromých v Podhořanech a 6 v Novém Dvoře. V 60 letech skončilo promítání filmů. 

V roce 1957 došlo k tragické události. V ostré zatáčce u Václava usmrtil autojeřáb čtyřletou Jarušku Zárubovou z Podhořan. Osudnou se stala dopravní nehoda na křižovatce u Franců pro pana Jaroslava Dočekala z Nového Dvora, dědečka Jarušky, který při této nehodě zemřel.

 V roce 1958 se místní JZD rozrostlo o zemědělce z Nového Dvora a Bílého Kamene. 

V roce 1961 došlo k další tragédii. Pětadvacetiletý Josef Miřejovský, otec dvou dětí se zřítil s větroněm a po pádu zemřel. Roku 1962 byla vystavěna vodní nádrž v mezihoří, která z počátku byla využívána ke koupání.                         

Novým Dvorem otřásla smrt 7 letého Jiříka Miřejovského, který utonul v místním  rybníku. (jeho otec se zabil po pádu letadla).

 

V roce 1963 se vyřešila ostrá zatáčka u Václava. Byl vybudovaný táhlý oblouk nové silnice.

Byla doba, kdy se razilo heslo " kdo nejde s námi, jde proti nám". Politická situace byla složitá. Jaro 1968 bylo jakousi nadějí do budoucna. Zdrcení přišlo 21. srpna 1968. Po půlnoci informoval československý rozhlas, že naší vlast okupují vojska Varšavské smlouvy.

Hlasatelé vyzývali lid k pasivní resistenci, aby vojsko nemělo záminku střílet  do lidí. I tak byla prolitá krev našich občanů. V Praze lidé bránili český  rozhlas, chtěli co nejdéle udržet necenzurované vysílání. Přítomnost okupujících vojsk na zdejším  letišti zvláště těžce nesli obyvatelé Nového Dvora. Místní letiště zabral polský tankový prapor. Tanky otočené hlavněmi na obec děsily. Po vzrušených vyjednáváních byly hlavně tanků otočeny. Pocity vzteku, vzdoru, strachu, bezmocnosti cloumaly snad s každým. Vojáci se místním omlouvali za vzniklou situaci, do které byly navlečeni. Vojsko zde zůstalo až do zimy.

Požárníci na Novém Dvoře si v roce 1971 postavili novou požární zbrojnici.

Obrázek z r. 2014 po celkové rekonstrukci.

V šedesátých letech byly v Podhořanech zdaleka navštěvované odpolední čaje.

Tradicí bylo i stavění májek a pálení čarodějnic. Ženy pořádaly kurzy šití, vařeni, odborné přednášky a scházely se i při společném cvičení. Postaraly se i o zábavu dětí na maškarních besídkách nebo při akcích k MDD, MDŽ.                                    

V dubnu r. 1971 byl založen na letišti podnik Aerokov, později Modela.

Na silnici mezi Podhořany a Novým Dvorem se stalo mnoho dopravních nehod a často i s tragickými následky. Také proto v roce1971 došlo k úpravě silnice na Novém Dvoře. 

Současně požárníci přebudovali místní rybník.  Obec se postarala o parkovou úpravu osady.

V roce 1974, byla dokončena svépomocí prodejna potravin v Podhořanech. Osady Nový Dvůr  a Bílý Kámen byly zásobeny pojízdnou prodejnou. 

 

V rámci ochrany přírody byly zaevidovány letité stromy. V obci to jsou dvě staleté lípy, vysazené v roce 1881, na památku císaře Františka Josefa, který se před 15 lety v Podhořanech při své cestě v roce 1866 zastavil. 

Cráněné stromy- lípa na na kopečku u Pavlištů, lípa u čísla. p. 31, Liliovník před bývalou školkou. Třetí, více jak staletá lípa, byla zničena při vichřici v roce 1986. Další vzácný strom je Liliovník tulipánokvětý - chráněný strom, který roste u v chodu do budovy bývalé školky. Tři skupiny kaštanů, platan, smrk a dva tisy v parku u zámečku, jsou víc jak sto let staré. (Vysazeno v době, kdy kdy Podhořany vlastnil Otto Riedl mladší, který chtěl vybudovat dendrologický park). Na návsi na Novém Dvoře byla lípa, dle kroniky vysazena v roce 1908. Přibližně  staré  jsou  i  kaštany  v areálu  dvora a u rybníka na návsi v Novém Dvoře, a na návsi na  Bílém  Kameni.

kd5. září 1981 vzrušila celé okolí zpráva o tragické události, násilné smrti 87 leté Barbory Horké a 72 letého jejího nevlastního, nemocného syna, Vladimíra Horkého. Barbora byla nalezena s několika ranami sekerkou do hlavy a Vladimír s řeznými ranami, ze kterých vykrvácel.

Jak již bylo zmíněno, v roce 1986 větrná smršť poničila nejen lípu, ale poškodila střechy  domů u Salfických, Čejků, Horkých a na obecním domě. Zdevastován byl i porost v Mezihoří. V témže roce vybuchla jaderná elektrárna v Černobylu, na  Ukrajině. Radiační mrak zasáhl i území naší republiky.

V roce 1980, po bouřlivých jednáních, byla zrušena škola v zámku v Podhořanech. Na Silvestra toho roku, nastal velký teplotní zvrat. Večer bylo na teploměru plus 10 a ráno -20 stupňů Celzia.

Roku 1982 obec investovala velkou sumu peněz do úprav komunikací v obci i osadách.

9. září 1988 zemřel PHDr. Zdeněk Šolle. Jemu vděčíme za překlad nejstarších záznamů v naší kronice, psaných německým švabachem. Svůj život zasvětil historii. Knihy o historii, které napsal, byly oceněny i v  cizině. Zasloužil se o vzorně vedenou kroniku Podhořan. (Herec Jindřich Plachta-vlastním jm. Šolle, byl bratrancem pana Zdeňka Šolleho. Zde pan Šolle na Novém Dvoře žil.

17. listopadu 1989, byla v Praze uspořádaná vzpomínková akce k 50 výročí Dne studenstva. Brutální policejní zákrok vyvolal vlnu protestních akcí, které vyvrcholily generální stávkou. Výsledkem této "Sametové revoluce" bylo, zrušení vedoucí úlohy komunistické strany. V nastalém zmatku byla obec i s osadami přidělena na krátký čas pod Ronov nad Doubravou.

Začátkem devadesátých let minulého století začal naproti kapličce svat. Václava, pan Oderský z Podhořan, budovat motorest.

Protože neměl dostatek peněz na realizaci svého plánu, musel stavbu prodat. O dostavbu motorestu, se postaral pan Teplý ze Semtěše. Mototerst  se brzy stal vyhledávanou restaurací pro výbornou domáckou kuchyni.

Velmi často byl vybírán pro svatební hostiny. Bohužel  pronájmem dalšímu hostinskámu jeho popularita klesla. V současné době je majitelem pan Miláček a jemu se daří obnovovat dobrou pověst motorestu. Začal také s novou službou - rozvážkou obědů zájemcům v blízkém okolí. Bohužel s touto službou skončil a opět je v motorestu nový nájemník.

 V roce 1992 byla pro nedostatek dětí uzavřena místní MŠ.  Objekt krátkou dobu byl využíván jako škola v přírodě pro děti z Prahy.

Únava materiálu se projevovala na elektrickém vedení. V roce 1994 došlo k rekonstrukci a většina vedení je zajištěna podzemní kabelizací. Došlo i k podzemnímu rozvodu telefonních kabelů v obci. Po dlouholetých snahách došlo k vybudování a připojení k vodovodnímu rozvodu. Obyvatelstvo Podhořan zestárlo. Mladí lidé pro nedostatek práce na vesnici se přestěhovali do měst. Někteří občané se zbavovali i pozemků, které za výhodné ceny skupoval pan Andrle.

Osudným  se  stal  pro  hospodu  v  Podhořanech  den  20. 11. 1996. V nočních hodinách vypukl požár a ráno, přes zásah hasičů zbyly jen obvodové zdi.

Prostor zahrady u pohostinství byl upraven na dětské hřiště a vybaven různými průlezkami a pískovištěm.

Na dvoře pohostinství bylo vybudováno nohejbalové hřiště.
U hřiště je příjemné posezení pod pergolou, jež navazuje na vchod do hospody.

Upraveny byly komunikace nejen v Podhořanech, ale i v osadách.

V roce 1997 zasáhly celou republiku záplavy. Vznikla škoda za 60 miliard Kč. Zaplaveno bylo 34 okresů, 538 obcí a měst, zahynulo 48 osob. V obci byla zrealizována jak věcná sbírka, tak i sbírka finanční. Bylo vybráno 7 200,-Kč, obec uvolnila 10 000,-Kč a celá částka 17 200,-Kč byla odeslána obci Albrechtice ve východočeském kraji.Na Novém Dvoře byla v areálu dvora vybudovaná, čerpací stanice pohonných hmot. V areálu dvora je také kiosek s posezením pod slunečníky a s přístřeškem. Místní tu mají zajištěný prodej pečiva a s projíždějícími možnost  občerstvení s posezením pod slunečníky a s přístřeškem. Místní tu mají zajištěný prodej pečiva vybudovaná a s projíždějícími možnost  občerstvení postaven

  Našim regionem se v krátkém odstupu prořítily vichřice Ema a Kyril.

Poničily spoustu střech. Na Novém Dvoře bylo nejvíc postiženo č. p. 70. Plechovou střechu vichr zcela zdemoloval. Několik stromů na návsi bylo vykrouceno ze země a polámáno. Největší spoušť ale způsobila vichřice na lesním porostu.      
V Mezihoří a za Březinkou se změnil ráz krajiny. Místo lesa jsou tu po vytěžení polomů paseky.

Naši obec si budou smutně spojovat s tragickými událostmi účastníci dopravních nehod a bohužel i pozůstalí. Silnice mezi obcí Podhořany a Novým Dvorem se stává častým cílem sanitních vozů a vrtulníku rychlé záchranné služby. Neukázněné chování řidičů nedokáže změnit ani dopravní policie častým sledováním tohoto úseku.

Žádný problém ale neodradil občany obce od dodržování již zakořeněných akcí. Pravidelné stavění a kácení máje dají pořadatelům hodně starostí. Dají ale také spoustu hezkých chvil dospělým a dětem. Také při oslavách MDD, při karnevalech, mikulášských zábavách se děti mohou dostatečně vydovádět. Podhořanský hasičský sbor každoročně pořádal soutěž družstev ve fotbale "Soptík“. Do soubojů se zapojovali nadšenci z blízkého okolí, ale i z Prahy. Přenosy z OH nebo MS se sledují společně na velkoprojekci v místním pohostinství. Také zde bylo s velkým zájmem občanů sledováno promítání dokumentárního filmu o tragických událostech z roku 1944, které zasáhly nejen Lipovec a Licoměřice.

Dne 2.3.2009 v noci, vyhnal rodinu Novákových, z domu  č. p. 81 v areálu Podhořanského dvora (bývalý pivovar),   mohutný požár. Profesionální jednotky ze Seče, Chrudimi, Pardubic, Čáslavi a dobrovolní hasiči ze Seče, Prachovic, Načešic, Lipovce, Třemošnice, Ronova nad Doubravou, bojovali s rozpoutaným živlem. Jejich zásluhou se požár nerozšířil na další domy. Novákovi ale přišli o domov a veškerý svůj majetek. Solidární spoluobčané obdarovali rodinu svým oblečením a různými potřebnými věcmi. Majitel, pan Slavíček z Prahy, zřejmě nemá zájem dům restaurovat.

Oheň nemusí vždy páchat zlo. Na Novém Dvoře se z pálení čarodějnic na návsi u rybníka také již stala tradice. Za našeho mládí se konalo pálení na letišti, na hřebeni Železných hor, s výhledem do čáslavské roviny. Zajímavý pohled na náši malebnou krajinu je možný i z vyhlídkových letů, které poskytuje místní Aeroklub.

Z hospodářských stavení našich předků se přičiněním dnešních vlastníků stávají hezké domky s upravenými zahradami a dvorky osázenými okrasnými stromy, keři a květinami. V Podhořanech u Nyklů vzniklo minizahradnictví zaměřené na pěstování a prodej skalniček.

O travní porosty a úpravu kolem komunikací se stará pro OÚ, nejčastěji Jiří Hosnedl. Obec také zajišťuje svoz popelnic, tříděného odpadu a pravidelně je organizován svoz nebezpečného odpadu.

V zimě zajišťuje odklízení sněhu z veřejných komunikací. Každoročně domlouvá návštěvu veterinárního lékaře, který v obci i osadách přeočkovává psy. V r. 2010 ukončila svou dlouholetou práci  pro obecní úřad paní Šturmová Marie. Na její místo nastoupila paní Lenka Jarkovská. Vedením kroniky a webových stránek byla pověřena Eva Tichá z Nového Dvora. Vedení obce dokázalo Podhořany dostat z obrovských problémů a my občané, můžeme být na ně hrdí. Některá rozhodnutí zastupitelů před rokem 1998 se jim přes veškerá úsilí nepodařilo napravit.         

V roce 2010 se do obce přistěhoval Richard Santus, který s historickou Moravou obletěl severní pól.

 

 

 

        

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 800,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2023.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Místní poplatek ze psa je 100,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 150,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2023.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo 9 + číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Aktuální počasí

dnes, sobota 1. 4. 2023
slabý déšť 10 °C 7 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
pondělí 3. 4. mírné sněžení 5/-1 °C
úterý 4. 4. mírné sněžení 5/-2 °C