Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

                            Počet obyvatel  k  1. 1 . 2018                               

                                      Celkem:         muži          ženy          

                                        266        139       127  

 

                                                      Průměrný věk

                                      Celkem:         muži         ženy

                                         47,9            47,4          48,4
Výsledky sčítání z roku 2011.

Vybrané statistické údaje za obec Kód: MOS ZV01
Území: Obec Podhořany u Ronova
Údaj - Kód obce - 572 039  Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha) 534 Orná půda (ha) 323 Zahrady (ha) 20 
Ovocné sady (ha) 38 Trvalé trávní porosty (ha) 54 Zemědělská půda
 (ha) 435 Lesní půda (ha) 24 Vodní plochy (ha) 2 Zastavěné plochy 
(ha) 10 Ostatní plochy (ha) 63  
Hospodářská činnost        
Počet podnikatelských subjektů celkem - 56 podle převažující činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1 Průmysl celkem 13 Stavebnictví 8 
 Velkoobchod a maloobchod.
opravy a údržba motorových vozidel 9 Doprava a skladování 4 Ubytování,
 stravování a pohostinství 4 Informační a komunikační činnosti -
Peněžnictví a pojišťovnictví 1 Činnosti v oblasti nemovitostí 1 
Profesní, vědecké a technické činnosti 3 Administrativní a podpůrné
 činnosti - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 
Vzdělávání 1 Zdravotní a  sociální péče -Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 1 Ostatní činnosti 6 
Činnosti domácností 
jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
podle právní formy
Státní organizace -
Akciové společnosti 1 Obchodní společnosti 1 Družstevní organizace -
Finanční podniky -
Živnostníci 46 Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání -
Zemědělští podnikatelé 1 Ostatní formy 7 Kultura - Veřejná knihovna vč.
 poboček 1 
Obecná charakteristika Podhořan (při sčítání).
Katastrální plocha (ha) 534 Počet katastrů 1 Počet územně technických 
jednotek               1 
Počet částí obce           3 
Obyvatelstvo Živě narození celkem - 4    muži 1     ženy 3 
Zemřelí celkem -           5    muži 3     ženy 2 
Přirozený přírůstek celkem      1    muži -    ženy 1 
Přistěhovalí celkem         7    muži 3     ženy 4 
Vystěhovalí celkem -         6    muži 2     ženy 4 
Saldo migrace celkem -        1    muži 1     ženy -
Přírůstek/úbytek celkem -      2    muži 1     ženy 1 
bydlících obyvatel k 31.12. -    262    muži 130    ženy 132 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 29  muži 8     ženy 21 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 175 muži 101    ženy 74 
Počet obyv.ve věku 65 a více let celkem 58  muži 21    ženy 37 
Střední stav obyvatel k 1.7. -    260   muži 129    ženy 131